Mobilization in the era of social media: Introducing the decisive role of group level factors

Projektet undersøger grupper på sociale mediers rolle i mobiliseringer af sociale bevægelser og politisk protest. Casen er de 160 Facebookgrupper med over 100.000 medlemmer, der udgør størstedelen af den flygtningesolidaritetsbevægelse, der opstod i 2015. Projektet fokuserer på hvordan gruppekulturerne påvirker aktivisme og mobilisering.

Digital globus
Foto: Colourbox

(See English summary below)

Postdoc Jonas Toubøl har fået 1 million kroner af Carlsbergfondet i perioden 2018-2021 til projektet Mobilization in the era of social media: Introducing the decisive role of group level factors.

Projektet undersøger grupper på sociale mediers rolle i mobiliseringer af sociale bevægelser og politisk protest. Grupper er uomgængelige i forklaringer af sociale bevægelser og politisk protest, men er ikke desto mindre understuderet i feltet, særligt empirisk. Projektets mål er trefoldigt: For det første at skabe viden om konsekvenserne af variationer i gruppekulturer og dynamikker for udkommer som mobiliseringens succes, valg af strategier og aktivisternes repertoire. For det andet at studere hvordan dette på sociale medier som er helt centralt for mobilisering af bevægelser og protest. For det tredje at udvikle metodiske strategier og designs der muliggør at studere gruppekulturer og dynamikker samt deres konsekvenser både kvalitativet og kvantitativt.

Til det formål studeres de 160 Facebookgrupper med over 100.000 medlemmer, der udgør størstedelen af den flygtnignesolidaritetsbevægelse der opstod i 2015. Den empiriske strategi tager sit udgangspunkt i en kombination af analysestrategier der trækker på fire datakilder: 1) online ”big” social medie data, 2) online survey data, 3) kvalitative interviews med aktivister og 4) online etnografier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af:

Carlsberg fonden

Projektet har modtagt støtte af Carlsbergfondet

Projekt: Mobilization in the era of social media: Introducing the decisive role of group level factors (CF17-0199)
Periode:  2018-2021

Kontakt

Postdoc Jonas Toubøl
Sociologisk Institut
Mail: jt@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 32 68

Omtale om forskningen

21.12.17: Omtale på Sociologisk Instituts hjemmeside: Hvordan påvirker sociale medier politisk aktivisme?