28 April 2023

Mod, risici og dating i COVID-19-krisen

Lektor Poul Poder har bidraget med et kapitel til bogen: The Emerald Handbook of the Sociology of Emotions for a Post-Pandemic World, som er redigeret af Paul R. Ward og Kristen Foley.

Cover

Bogen behandler affektive dynamikker og strukturer, som de er blevet oplevet af lokale og globale befolkninger i en tid med global sundhedskrise. Ved at fremme en teoretisk dagsorden i følelsernes sociologi og trække på empiriske data om følelsesmæssige effekter, undersøger bogens forfattere en række filosofiske og metodologiske spørgsmål om, hvordan man studerer følelser, og hvorfor det er vigtigt at gøre i turbulente tider.

Poul Poders kapitel udforsker mod som en følelsesmæssigt involveret form for handling. Begrebet mod er komplekst, da vi har fysiske, psykologiske, moralske og eksistentielle former for mod, men også fordi de forhold, der skaber modige handlinger, stadig er noget af et puslespil inden for samfundsvidenskaben.

For det første introducerer kapitlet de vigtigste former og forklaringer på mod. For det andet diskuteres dating for at illustrere, hvordan mod er en vigtig analytisk kategori for at forstå folks handlinger. I dating overvinder personer ofte deres frygt for at blive afvist. Under COVID-19-krisen blev der tilføjet nye usikkerheder og frygt til datingpraksis, som nu kunne indebære både frygt for at blive smittet og frygt for andre menneskers moralske fordømmelse, der ville betragte dating som en moralsk uansvarlig adfærd.

For det tredje diskuteres teoretiske og metodiske implikationer af kapitlets analyse af en historie om aktive og direkte datinginteraktioner under den første nedlukningsperiode i Danmark under COVID-19-krisen. Ofte opfattes mod som så ekstraordinært, at det ikke er en del af folks almindelige sociale liv. Men det er ikke tilfældet. Folk oplever situationer, der fremkalder mod, hvilket indebærer at overvinde frygt og usikkerhed i stræben efter at realisere mål, der er vigtigere end at undgå at føle sådanne ubehagelige følelser - situationer, hvor de ikke blot kan stole på rutine og/eller selvtillid og andres tillid. Derfor forklarer dette kapitel, hvordan og hvorfor mod er en vigtig analytisk kategori for den sociologiske virksomhed. Endelig giver konklusionen nogle refleksioner vedrørende mod og dating i fremtidige neo-COVID-knibe, og hvordan mod kan studeres metodisk set.

Link til Handbook of the Sociology of Emotions for a Post Pandemic World

ISBN: 9781803823249
ISBN-10: 1803823240

Topics