Virtuel ledelse under corona-krisen: Rapport II: De kvantitative studier

Research output: Book/ReportReportResearch

Baseret på 594 spørgeskemabesvarelser fra september 2020 analyseres de største udfordringer og muligheder for ledelse og samarbejde under corona-krisen. Svarene perspektiverer forårets kvalitative undersøgelse og suppleres af 28 interview med ledere og medarbejdere fra oktober-november 2020, under den 2. gradvise nedlukning.
Original languageDanish
Number of pages105
Publication statusPublished - 15 Feb 2021

ID: 273013336