DKR Fokusgruppe undersøgelse

Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - Other

Jakob Johan Demant - Participant

  • Sociologisk Institut
Gennem tiden er der udført omfangsrige kvalitative studier af indbrudstyves motivationer og sælgere af hælervarers strategier (Cromwell, Olsen & Avary, 1991; Wright & Decker, 1994; Stevenson, 2001; Schneider, 2005) og i litteraturen om hælerimarkeder er der i høj grad blevet fokuseret på udbudssiden (Patel 2013). Omvendt har køberne af de hælede varer ikke fået samme opmærksomhed. Den undersøgelse som Sociologisk Institut vil gennemføre for Det Kriminalpræventive Råd trækker på den forskningstradition, der fremhæver markedets indre logik (the market reduction approach) (Sutton & Simmonds 2004) og vil bidrage til at skabe øget indsigt i købernes motivationer for at handle på markedet. Dette undersøges i forhold til en specifik dansk kontekst og gennem en række fokusgruppeinterviews foretaget af metodisk stærke sociologer på det kriminologiske felt.
20152016

ID: 147542410