Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi

Interessen for bynatur og urban økologi er voksende overalt i verden, herunder også i Danmark, som led i en kollektiv søgen efter mere bære- og levedygtige byer.

Byhave
Foto: Colourbox

(See English summary below)

Nye typer af civilsamfundsdrevne projekter og kommunale initiativer med fokus på bynatur vinder frem inden for bl.a. urbant landbrug og byhaver; genopretning af byers vandløb og åer; beskyttelse af biodiversitetsrige habitater; forbedring af stisystemer og rekreative muligheder; skabelse af ”vild” natur i bynære områder; og anlæg af grønne arealer til klimatilpasning.

Tilsammen kan disse projekter og initiativer siges at rykke ved dybtliggende forståelser og praksisser i den modernistiske by, hvor by og natur var tænkt som skarpt adskilte domæner. I dag ses det, hvordan grænserne mellem byen og naturen igen er til forhandling, idet byplanlæggere, lokalpolitikere, foreninger og engagerede borgere afsøger nye muligheder for at forene by og natur til en rigere bynatur i ”den økologiske by” (Franklin 2010).

En økologisk set rigere bynatur til gavn for livskvaliteten blandt byens borgere kommer imidlertid ikke af sig selv. Grønne hensyn presses ofte af økonomiske realiteter i byplanlægningen og –udviklingen; og det er typisk omstridt mellem forskellige interessenter, hvordan bæredygtighed skal forstås og implementeres lokalt. GrønBy-projektets afsæt er, at der er behov for at sikre den demokratiske forankring af de værdier, der kan og vil præge omstillingen til mere socialt og miljømæssigt bæredygtige byer i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Name Title Phone E-mail
Search in Name Search in Title Search in Phone
Anders Blok Associate Professor +4535323577 E-mail

Støttet af:

Veluxfonden

Grønne fællesskaber i byen har modtaget støtte af Velux fonden - det tværgående program.

Friluftsrådet er praksispartner på projektet.

Projekt: Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi
Periode:  2017-2021

Kontakt

Lektor Anders Blok (PI)
Sociologisk Institut
Mail: abl@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 35 77

Eksterne bidragydere:

Name Title Phone E-mail
Jakob Laage-Thomsen Ph.d.-stipendiat (tidligere forskningsassistent ved Sociologi) +45 24 46 98 66 jala.ioa@cbs.dk