Solidaritet og frivillighed i coronakrisen

Undersøgelsen ’Solidaritet og frivillighed i coronakrisen’ undersøger samspillet mellem frivllighed i formelle organisationer og den uformelle borger-til-borger hjælp, samt hvilken rolle sociale medier spiller. De spørgsmål belyses med data fra spørgeskemaundersøgelser, kortlægning af Facebookgrupper, online etnografier og kvalitaitve interviews.

Nabohjælp
Foto: Colourbox

See an English summary below.

Corona pandemien har presset velfærdsstaten til det yderste og medført nye behov for hjælp og støtte til udsatte grupper: Personlig rådgivning og information, hjælp til daglige gøremål som indkøb og transport, håndtering af ensomhed og angst, familier hvor eksisterende problemer eskalerer under isolationen, og mange andre behov som kalder på nye løsninger.

For at imødegå disse negative følgevirkninger suppleres velfærdsstaten af civilsamfundet, hvor solidaritet og samfundssind har ført til en hidtil uset mobilisering. Civilsamfundet overtager her centrale velfærdsfunktioner som den forvalter anderledes end statens rettighedsbaserede velfærd.

Den udvikling er afgørende at få belyst fra forskningshold for på kort sigt at kunne kvalificere indsatsen under krisen og på længere sigt at udvikle velfærden.

Dette projekt undersøger den frivilligt baserede velfærds virkemåde i form af frivilligt socialt arbejde, uformel hjælp, solidaritet og samfundssind. Målet er at skabe viden, der kan bidrage til at optimere koordination mellem offentlige og civilsamfundsaktørers indsatser samt kvalificere civilsamfundsaktørernes arbejde med at afbøde coronakrisens negative konsekvenser for udsatte grupper.

Til det formål kombinerer vi:

  1. En ekstensive kvantitativ og kvalitativ kortlægning af hjælpegrupper på Facebook, 
  2. En panel survey af et repræsentativt udsnit af den
    danske befolkning og 
  3. En online panel survey distribueret i de mere end 250 Facebook hjælpegrupper.

Det er ikke længere muligt at deltage i undersøgelsen, men du kan stadig læse nærmere om, hvordan vi behandler og opbevarer de indhentede svar her: Information til deltagere i undersøgelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Name Title Phone E-mail
Search in Name Search in Title Search in Phone
Benedikte Brincker Head of Department +4535321415 E-mail
Esben Brøgger Lemminger Student FU   E-mail
Hjalmar Alexander Bang Carlsen Assistant Professor +4581936271 E-mail
Jonas Toubøl Assistant Professor +4535323268 E-mail
Jonathan Holm Salka Student   E-mail
Snorre Ralund Postdoc +4535335715 E-mail

Støttet af:

Danmarks Frie Forskningsfond

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Projektet gennemføres i partnerskab med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).

Projekt: Solidaritet og frivillighed i coronakrisen
Periode:  2020-2021

Kontakt

Jonas Toubøl (PI)
Sociologisk Institut
Mail: jt@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 32 68

Hjalmer Bang Carlsen (PI)
Sociologisk Institut/SODAS
Mail: hc@soc.ku.dk
Telefon: 35 33 44 49

Eksterne medlemmer:

Navn Ansættelsessted

Ditte Andersen

VIVE
Sine Kirkegaard VIVE