Ses vi på biblioteket? Ulighed i biblioteksbrug og kulturel deltagelse i Danmark

Projektet 'Ses vi på biblioteket' undersøger social og geografisk ulighed i biblioteksbrug og kulturel deltagelse i Danmark med brug af 'big data' om biblioteksudlån og nye surveydata.

Foto: Colourbox

Projektet undersøger social og geografisk ulighed i biblioteksbrug og kulturel deltagelse i Danmark. Dets videnskabelige bidrag er at bruge nye 'big data' om biblioteksudlån og nye surveydata til at beskrive og forklare ulighed i læsning og kulturel deltagelse. Dets policybidrag er at identificere forhold ved biblioteker og kommuner (fx økonomi, organisering, lokale indsatser), som påvirker det lokale biblioteksudlån og den lokale kulturelle deltagelse, især blandt socialt udsatte grupper.

Projektet bygger på en undersøgelse som projektgruppen udførte i 2020 som viste, at social ulighed i online udlån af børnebøger steg markant under den første Corona nedlukning i foråret 2020. Projektet formidler sine resultater gennem et advisory board med deltagere fra Kulturministeriet, Danmarks Biblioteksforening og Danmarks Statistik.

 

Projektet bidrager med viden, som kan hjælpe med at forstå ulighed i bred forstand. Forskning peger på, at børn som læser meget og som er kulturelt aktive, klarer sig godt i uddannelsessystemet, hvilket har positiv betydning for deres senere indkomst, sundhed og samfundsdeltagelse. Herigennem er social og geografisk ulighed i læsning og kulturel deltagelse, som vi undersøger i dette projekt, fundamenter for ulighed i andre domæner.

I 2022 vil projektet igangsætte en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske biblioteker. Spørgeskemaundersøgelsen vil indsamle data om bl.a. organiseringen af lokale biblioteker, samarbejder med skoler samt udbredelsen af forskellige indsatser rettet mod at reducere social ulighed i biblioteksbrug. Data indsamlet via denne undersøgelse vil blive brugt til at studere bibliotekets rolle i forhold til lokal variation i social ulighed i biblioteksbrug.

 

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte postdoc Ea Hoppe Blaabæk eller professor Mads Meier Jæger.

 

Forskere

Name Title Phone E-mail
Search in Name Search in Title Search in Phone
Ea Hoppe Blaabæk Postdoc +4535334059 E-mail
Mads Meier Jæger Professor +4535323284 E-mail

Bevillingsgiver:

spar nord logo

Projekt: Ses vi på biblioteket? Ulighed i biblioteksbrug og kulturel deltagelse i Danmark
Periode: December 2021 - November 2024

Kontakt

Postdoc Ea Hoppe Blaabæk
E-mail: ebl@soc.ku.dk

Professor Mads Meier Jæger 
E-mail: mmj@soc.ku.dk