LIFETRACK

LIFETRACK er et europæisk forskningsprojekt, der analyserer forholdet mellem uddannelsesinstitutioner og social ulighed. Projektet ser på, hvordan opbygningen af uddannelsessystemer i forskellige lande påvirker social ulighed. Et særligt fokus er på konsekvenserne af valg af ungdomsuddannelse for senere position på arbejdsmarkedet

Skoletavle med en opslået bog foran
Foto: Colourbox

(See English summary below)

Projektet afdækker, hvordan valg af uddannelsesspor påvirker fordelingen af ressourcer i voksenlivet. Projeket ser også på, hvordan indretning af uddannelsessystemet kan være med til at fastholde social ulighed på tværs af generationer. Sidst ser projektet på nogle af de sociale og psykologiske effekter, som en opdelingen af studerende på forskellige uddannelsesspor ofte har.

LIFETRACK afdækker disse spørgsmål gennem et tæt internationalt samarbejde, der analyserer nationale datasæt om uddannelses- og beskæftigelsesbaner. Projektet undersøger Danmark, Tyskland, England, Finland, Frankrig og Italien. 16 forskere fra otte forskellige universiteter er involveret i projektet. Projektet er en del af projektet "Dynamics of Inequality during the Life Course (DIAL)", finansieret af NORFACE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Name Title Phone E-mail
Jesper Fels Birkelund Postdoc +4535330624 E-mail
Kristian Bernt Karlson Associate Professor +4535321588 E-mail

Eksterne medlemmer

Navn Titel
David Reimer Professor MSO, Aarhus Universitet

Støttet af:

NORFACE logo

LIFETRACK  har modtaget støtte af NORFACE.

Projekt: LIFETRACK
Periode:  2018-2020

Kontakt

Kristian Bernt Karlson
Sociologisk Institut
Mail: kbk@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 15 88