”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv”

Forskning i gadevoldssituationen

DETTE PROJEKT ER AFSLUTTET

Gadevoldens situationelle proces er underbelyst i den sociologiske forskning, der traditionelt har fokuseret på voldelige individers sociale baggrundsforhold. Problemet er imidlertid, at sådanne sociale omstændigheder bag gadevolden ikke bringer os nærmere en sociologisk forståelse af, hvordan volden opstår i situationen, fremhæver forskningsgruppen.

Projektet ”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv” skal derfor undersøge;

  • gadevoldens situationelle betingelser og processer, herunder betydningen af gadens rumligt-arkitektoniske udformning
  • gadevoldens tilskuere samt de implicerede aktørers kropslige følelser

Overvågningsfilm og ’hot spots’ skal analyseres

Metodisk foretages kvalitative såvel som kvantitative mikro-analyser af videooptagelser fra overvågningskameraer af gadevold i København. Endvidere gennemføres kvantitative såvel som kvalitative analyser af steder, der fungerer som ’hot spots’ for gadevold i København.

Undersøgelse kan medvirke til forebyggelse

At forstå hvilke situationelle omstændigheder, der fremmer vold kan gøre det muligt at handle forebyggende i forhold til de særlige omstændigheder, som fremmer destruktiv adfærd, men først må sådanne omstændigheder identificeres. Bevillingen gør det muligt at komme i dybden med problemstillingen og kombinere observationsanalyse med spændende teorier om det affektive og det materielles betydning for det sociale liv, understreger forskningsgruppen.

Medvirkende

”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv” involverer en forskningsgruppe på Sociologisk Institut bestående af: