UKAN (Unges Kriminelle Adfærd på Nettet)

Omrids af mand foran kodesprog
Foto: Colourbox

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projekt periode: Januar 2018 til 1. maj 2018

I løbet af de seneste år er der sket en intensivering i unges digitale risiko- og kriminelle adfærd. Nye online kriminalitetsformer som ulovlig deling af intimt visuelt materiale, DDoS- angreb, hacking samt køb og salg af stoffer via internettet er kommet til. Forskning som beskæftiger sig med de tilknyttede problematikker er imidlertid sparsom.

Med UKAN ville man opnå viden om, hvordan de forskellige kriminalitetsformer udføres, og hvad der driver de unge, som gør det. Det blev undersøgt via både kvantitative surveydata, kvalitative enkeltinterviews med personer, som udøvede forskellige former for online risiko- og kriminel adfærd, netnografiske feltstudier af de fora på internettet, hvor aktiviteterne fandt sted og ved hjælp af ekspertinterviews med SSP- konsulenter og andre eksperter, som havde et grundigt kendskab til unges digitale risikoadfærd. Der blev således gennemført en bred empirisk undersøgelse, der både medtog ikke-offendere og offenderes perspektiv. De forskellige dataformer vil bidrog til et detaljeret grundlag for bestemmelsen af, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der bør implementeres i en fremtidig interventions- eller forebyggelsesstrategi.

Alle interviews var anonyme, og interviews med offendere blev foretaget via krypterede e-mailforbindelser eller chat-applikationen Wickr.

Projektet blev etisk godkendt fra Københavns Universitet.

The project page in English.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af:

Det Kriminalpræventive Råd

UKAN finansieres af Det Kriminalpræventive Råd

Projekt: UKAN (Unges Kriminelle Adfærd på Nettet)
PI: Jakob Demant
Start: Januar 2018
Slut: 1. maj 2018